Chmura

W ostatnich kilku latach jednym z dominujących haseł w branży IT jest „chmura”. Pojęcie jest tak popularne, a zarazem trudno definiowalne.

Jak zatem definiować "chmurę"? Jako środowisko, które zapewnia:

  • zasoby na żądanie – odbiorca może samodzielnie zwiększać swoje zasoby, bez potrzeby kontaktu z dostawcą,
  • nieograniczony dostęp do zasobów – odbiorca może uzyskać dostęp do swoich zasobów poprzez sieć,
  • współdzielenie zasobów – odbiorcy wspólnie korzystają z infrastruktury dostawcy, jednak są od siebie odizolowani,
  • elastyczność zasobów – odbiorca może zwiększać lub zmniejszać swoje zasoby w dowolnym czasie w szerokich granicach, tak jakby były one nieograniczone,
  • mierzalność – użyte zasoby (dyskowe, pamięć, procesor) są zliczane i na ich podstawie rozliczane są płatności pomiędzy odbiorcą a dostawcą.
 
Jeżeli chciałbyś wiedzieć, czy "chmura" odpowiada potrzebom twojego biznesu, zapraszamy do konsultacji!