Konsolidacja i wirtualizacja zasobów

Przeciętna firma wykorzystuje 5 – 25% pojemności swoich serwerów. Większość mocy pobieranej przez sprzęt idzie na „grzanie pomieszczenia” w jałowym cyklu pracy. Zaprzęgnięcie wirtualizacji do konsolidacji nieużywanych serwerów w centrum danych, skutkuje natychmiastową oszczędnością pieniędzy.

Powody, dla których warto stosować technologię wirtualizacji:
  • konsolidacja serwerów i optymalizacja infrastruktury: wirtualizacja umożliwia osiągnięcie znaczącej poprawy wykorzystania zasobów poprzez ich łączenie,
  • redukcja kosztów infrastruktury fizycznej: za pomocą wirtualizacji można ograniczyć liczbę serwerów i innego sprzętu peryferyjnego,
  • zoptymalizowane ekonomiczne obługa informatyczna,
  • poprawa dostępności aplikacji i ciągłości pracy: wirtualizacja eliminuje do minimum okresy przestojów i znacząco redukuje niezaplanowane awarie dzięki możliwości bezpiecznego backupu i szybkiemu odzyskiwaniu środowiska,
  • migracji całych wirtualnych środowisk bez przerw w obsłudze użytkowników poprzez przełączenie na inny wirtualny zasób