O prowadzącym

Jestem dydaktykiem z powołania. Posiada ministerialne uprawnienia do nauki informatyki i technologii informacyjnej na wszystkich szczeblach edukacji.

Mam uprawnienia egzaminatora ECDL, przeprowadziłem szereg szkoleń z technologii Microsoft i oprogramowanie typu open source.

Z zamiłowania i przekonań jestem zwolennikiem otwartych technologii. Posiadam certyfikację Red Hat Linux Enterprise (RHCSA).

W swojej działalności zawodowej skupiam się na doradzaniu firmom, pomagam zapewnić ciągłość pracy Twojego biznesu (plany BCP), doradzam, jak skutecznie chronić swoją firmę w sieci LAN i Internet.

Współpracę z firmami, zgodnie z  wytycznymi biblioteki ITIL, czyli ustawicznym dostarczaniu, projektowaniu i optymalizowaniu usług z portfela projektów.