Składniki bezpieczeństwa systemu IT

Jako składniki bezpieczeństwa systemu IT w Twojej firmie, najczęściej rozumie się zachowanie takich atrybutów informacji ( bo przecież system IT służy do przechowywania i przetwarzania informacji) jak C.I.A