Utrata zasobów

Według specjalistów z firmy Verizon, większość incydentów związanych z utratą danych nie ma charakteru celowych, złośliwych działań. Zagubienia sprzętu zdarzają się aż piętnastokrotnie częściej niż kradzieże.

Raport wykazuje także, że celem ataku w głównej mierze nie są przechowywane dane, a sprzęt, który sam w sobie przedstawia wysoką wartość materialną.